BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous slide
Next slide

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Cải cách hành chính - Đề án 06 CP » Công văn số 912/SYT-VP ngày 20/3/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc đăng ký tài khoản thụ hưởng đối với các TTHC công bố mới tại Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 30/1/2024 của UBND tỉnh

Công văn số 912/SYT-VP ngày 20/3/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc đăng ký tài khoản thụ hưởng đối với các TTHC công bố mới tại Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 30/1/2024 của UBND tỉnh

Công văn số 912/SYT-VP ngày 20/3/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc đăng ký tài khoản thụ hưởng đối với các TTHC công bố mới tại Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 30/1/2024 của UBND tỉnh

CV912_SYT_dang ky tai khoan thu huong 12 TTHC moi

24.01.29 QD cong bo TTHC sua doi, bo sung; ban hanh moi; bi bai bo linh vuc Duoc pham; KB, CB cua SYT (2)

BÀI VIẾT KHÁC

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID tại các cơ sở khám chữa bệnh” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Mô hình “khám chữa bệnh sử

Scroll to Top