BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous
Next

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Giới thiệu » PHÒNG CHỨC NĂNG: » Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính

CN. TRẦN VĂN TÂM
TRƯỞNG PHÒNG TCHC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

* Nhiệm vụ Tổ chức nhân sự

 • Tham mưu cho Lãnh đạo bệnh viện, lập các kế hoạch, đề án, phương án và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự của bệnh viện và các nhiệm vụ sau:
 • a) Tổ chức quản lý bộ máy và nhân sự của bệnh viện.
 • b) Công tác phòng chống tham ô, tham nhũng trong hoạt động của BV.
 • c) Công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của bệnh viện.
 • d) Công tác An toàn vệ sinh lao động của bệnh viện.
 • đ) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính của bệnh viện.
 • e) Công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Thanh niên của bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 • Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các loại Bảo hiểm, Bảo hộ lao động cho VCLĐ và kiểm tra việc thực hiện công tác BHLĐ của VCLĐ.

* Nhiệm vụ Hành chính

 • Hằng năm lập kế hoạch, phương án về công tác hành chính của bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định và phổ biến, kịp thời, đầy đủ các văn bản, thông tin chỉ đạo của bệnh viện đến các khoa, phòng, VCLĐ của bệnh viện.
 • Quản lí phương tiện xe ô tô cứu thương của bệnh viện; Điều động xe ô tô cứu thương, phục vụ công tác cấp cứu theo qui định.
 • Đảm bảo công tác thường trực, bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự chung trong toàn bệnh viện.
 • Tổ chức thực hiện công tác tạp vụ tại khu hành chính, công tác tiếp khách, khánh tiết, phục vụ công tác hành chính hậu cần các buổi giao ban, hội họp, hội nghị, Đại hội cấp bệnh viện.
 • Tổ chức đấu thầu cung ứng vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản, trang thiết bị hành chính theo quy định của Luật đấu thầu, mua sắm công và triển khai thực hiện.
 • Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa điện, nước, nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị hành chính theo kế hoạch hằng năm.
 • Cung cấp đầy đủ nguồn: nước, điện để các khoa, phòng sử dụng cho hoạt động của bệnh viện và tổ chức duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị hành chính theo kế hoạch được duyệt.

BÀI VIẾT KHÁC

Phòng Tài chính – Kế toán

CN. PHẠM THANH KHA TRƯỞNG PHÒNG TCKT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi

Bài viết mới

ĐỐI TÁC

Video

MẠNG XÃ HỘI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

14846
Lượt xem hôm nay : 49
Lượt xem hôm qua : 53
Tổng cộng lượt truy cập : 99145
Đang online : 3
Scroll to Top