BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous
Next

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Giới thiệu » PHÒNG CHỨC NĂNG: » Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán

CN. PHẠM THANH KHA
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện thông qua Hội  nghị Viên chức người lao động hằng năm và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
 • Tổ chức và quản lý chặt chẽ các nguồn: thu dịch vụ KCB, thu ngân sách cấp, thu khác theo quy định hiện hành.
 • Xây dựng định mức, dự toán chi tiêu theo mục lục ngân sách cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện và tổ chức thực hiện đúng chế độ, chính sách, định mức quy định.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán Thu-Chi, báo cáo công tác tài sản, kiểm nhập thuốc, kiểm kê kho dược, quyết toán việc sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất…..
 • Quản lý, cập nhật tăng, giảm tài sản của bệnh viện kịp thời, chính xác trên phần mềm quản lý tài sản công; tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ và cuối năm; tổ chức đấu giá dịch vụ sử dụng tài sản, thanh lý tài sản hư hỏng trong toàn bệnh viện theo quy định quản lý tài sản công.
 • Tham mưu cho Lãnh đạo lập quy chế quản lý tài sản công, quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động của bệnh viện, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện và báo cáo theo quy định.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân, báo cáo và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với Kho bạc, các ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
 • Phát hành và luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc và các cơ quan cấp trên.
 • Thực hiện công tác công khai tài chính, các dịch vụ thu viện phí cho người bệnh công dân biết.
 • Hướng dẫn người bệnh đến làm thanh toán viện phí cụ thể, tổ chức thực hiện kịp thời, chu đáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi thu viện phí.

BÀI VIẾT KHÁC

Phòng Tổ chức – Hành chính

CN. TRẦN VĂN TÂM TRƯỞNG PHÒNG TCHC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH * Nhiệm vụ Tổ chức nhân sự Tham mưu

Bài viết mới

ĐỐI TÁC

Video

MẠNG XÃ HỘI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

14927
Lượt xem hôm nay : 22
Lượt xem hôm qua : 42
Tổng cộng lượt truy cập : 99572
Đang online : 1
Scroll to Top