BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous
Next

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Cải cách hành chính - Đề án 06 CP » Công văn số 222/SYT-VP ngày 19/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao 07 chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến năm 2024

Công văn số 222/SYT-VP ngày 19/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao 07 chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến năm 2024

Công văn số 222/SYT-VP ngày 19/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao 07 chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến năm 2024

Copy of CV_ SYT_trien khai thuc hien Quyet dinh so 235QD-UBND

Copy of CV_SYT_thuc hien cac noi dung lien quan den dich vu cong truc tuyen (1)

Copy of 24.01.17. QDUB giao chi tieu 07 noi dung lien quan den DVCTT nam 2024

BÀI VIẾT KHÁC

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Mô hình “khám chữa bệnh sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID tại các cơ sở khám chữa bệnh” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Mô hình “khám chữa bệnh sử

Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng

Scroll to Top