BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous slide
Next slide

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Đấu thầu-Mua sắm » Công văn số 636/BV-KD-VT, TBYT ngày 11/6/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng giá gói thầu Que thử nước tiểu 10 thông số, vật tư, hóa chất chụp phim X-Quang, dây garo

Công văn số 636/BV-KD-VT, TBYT ngày 11/6/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng giá gói thầu Que thử nước tiểu 10 thông số, vật tư, hóa chất chụp phim X-Quang, dây garo

Công văn số 636/BV-KD-VT, TBYT ngày 11/6/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng giá gói thầu Que thử nước tiểu 10 thông số, vật tư, hóa chất chụp phim X-Quang, dây garo

CV_BVTT_Vv moi chao gia gia (1)

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top