BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous slide
Next slide

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Văn bản hướng dẫn » Phổ biến giáo dục pháp luật » Công văn số 54/SYT-TCCB ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai Nghị định 98/2023 ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế

Công văn số 54/SYT-TCCB ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai Nghị định 98/2023 ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế

Công văn số 54/SYT-TCCB ngày 05/01/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai Nghị định 98/2023 ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Thông tư 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế

Copy of CV_SYT trien khai ND 98 cua CP va TT 25 cua Bo Y te ve thi dua, khen thuong

Copy of 98_2023_ND-CP_31122023-signed

Copy of 25-TT-BYT.signed

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top