BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous slide
Next slide

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Văn bản hướng dẫn » Phổ biến giáo dục pháp luật » Công văn số 2626/SYT-TCCB ngày 21/7/2023 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Công văn số 2626/SYT-TCCB ngày 21/7/2023 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 2626/SYT-TCCB ngày 21/7/2023 của Sở Y tế Bình Định về việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã thành lập Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định; Bệnh viện triển khai viên chức, người lao động thực hiện theo dõi tin bài từ Fanpage PBGDPL tỉnh Bình Định tại địa chỉ:

https://www.facebook.com/phobiengiaoducphapluattinhbinhdinh/

BÀI VIẾT KHÁC

Scroll to Top