BỆNH VIỆN TÂM THẦN BÌNH ĐỊNH

BINH DINH Psychiatric Hospital

Sức khỏe tâm thần - Niềm vui cuộc sống

Previous
Next

Chào mừng bạn đến với bệnh viện tâm thần Bình Định

Trang chủ » Đấu thầu-Mua sắm » Công văn số 152/BV-KD-VT, TBYT ngày 31/01/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng cấu hình kỹ thuật mua sắm thiết bị y tế năm 2024

Công văn số 152/BV-KD-VT, TBYT ngày 31/01/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng cấu hình kỹ thuật mua sắm thiết bị y tế năm 2024

Công văn số 152/BV-KD-VT, TBYT ngày 31/01/2024 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc mời chào giá để xây dựng cấu hình kỹ thuật mua sắm thiết bị y tế năm 2024

CV_BVTT_Vv moi chao gia de xay dung cau hinh ky thuat mua sam TBYT nam 2024.

QD123_BVTT_phe duyet ho so moi thau, chao hang canh tranh qua mang goi thau Mua sam vat tu, hang hoa phuc vu cho hoat dong Benh vien nam 2024

BÀI VIẾT KHÁC

Công văn số 1134/BV-KD-VT, TBYT ngày 01/12/2023 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần Bình Định năm 2024

Công văn số 1134/BV-KD-VT, TBYT ngày 01/12/2023 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua sắm vật

Công văn số 738/BV-KD-VT, TBYT ngày 04/8/2023 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần Bình Định từ Quý III/2023 đến hết Quý I/2024

Công văn số 738/BV-KD-VT, TBYT ngày 04/8/2023 của Bệnh viện Tâm thần Bình Định về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua sắm

Scroll to Top